Round 2 Mini Open, Open V8, Mini Stock - Jlacyphotos